FANDOM


Piotreanizm- Rodzaj religji wyznawanej przez niektórych simów P.Smith15 (dyskusja). Klasztory Piotreańskie były budowane w hiszpańskim stylu. Religia ta polegała na miłowaniu się wzajemnie. Msze były odprawiane w piątki. Prawdopobnie Piotr był "odwzorowaniem" Jezusa. Możliwe też, że chodziło o św. Piotra.